NA STRÁNKE SA PRACUJE

LogoWhiteRetina-01-1

Klientskyservis, s.r.o.

Dvorec 4, 038 45 Ivančiná

IČO: 46333703

Samostatný finančný agent, vykonávajúci finančné sprostredkovanie v zmysle Z 186/2009 Z.z. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe povolenia Národnej banky Slovenska č.rozhodnutia: ODT-10885-1/2011.

Kancelárie

P. O.Hviezdoslava 23, 036 01 Martin

0948 236 360

Palackého 9, 911 01 Trenčín

0915 740 090

info@klientskyservis.sk

Tešíme sa na vás!